ค้นพบรถประเภท มอเตอร์ไซคคลาสสิค ทั้งหมด 97 คันในคลังรถ