ค้นพบรถประเภท เครื่องแต่งกาย และ อื่นๆ ทั้งหมด 1 คันในคลังรถ