สถิติออก ใบอนุญาตขับรถที่ให้กับประชาชนประจำปี พ.ศ. 2566 โดยกรมการขนส่งทางบก

6 พฤศจิกายน 2566, เข้าชมแล้ว: 14,033 views

กรมการขนส่งทางบก เผยสถิติจำนวนใบอนุญาตขับรถที่ออกให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เตือน!!!อย่าหลงเชื่อเพจเฟซบุ๊กมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำใบอนุญาตขับรถปลอม เสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคล
นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในการทำธุรกรรมด้านใบอนุญาตขับรถ ซึ่งการขอรับใบอนุญาตขับรถนั้นมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ คือ ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถ(ใหม่) ต้องดำเนินการ ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การอบรม การทดสอบข้อเขียนและการทดสอบขับรถ ได้ที่สำนักงานขนส่งหรือโรงเรียนสอนขับรถที่รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก แต่การถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถจะต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น
ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66) กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้กับประชาชน มีจำนวนดังนี้ การขอรับใบอนุญาตขับรถ(ใหม่) แบ่งออกเป็น ส่วนกลาง จำนวน 280,481 ฉบับ ส่วนภูมิภาค จำนวน 1,792,642 ฉบับ รวมทั่วประเทศ จำนวน 2,073,123 ฉบับ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ แบ่งออกเป็น ส่วนกลาง จำนวน 386,875 ฉบับ ส่วนภูมิภาค จำนวน 2,141,750 ฉบับ รวมทั่วประเทศ จำนวน 2,528,625 ฉบับ การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ส่วนกลาง จำนวน 76,942 ฉบับ ส่วนภูมิภาค จำนวน 57,481 ฉบับ รวมทั่วประเทศ จำนวน 134,423 ฉบับ


รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! ประชาชนให้ระวังและอย่าหลงเชื่อเพจเฟซบุ๊กปลอมแอบอ้างรับทำและรับอบรมต่อใบอนุญาตขับรถปลอมเด็ดขาด เสี่ยงทำให้สูญเสียทรัพย์สินและเอกสารส่วนบุคคล รวมถึงเสี่ยงได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม แนะ!!! ให้สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจะนำรูปตราสัญลักษณ์กรมการขนส่งทางบกมาใส่ในรูปโปรไฟล์ หรือนำรูปภาพของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถมาแอบอ้าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โดยจะโฆษณาหลอกลวงว่าสามารถออกใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง รวมทั้งยังมีการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถแทนอีกด้วย ซึ่งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแพงกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก หากประชาชนพบเห็นเพจเฟซบุ๊กที่มีการแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวให้คิดไว้เลยว่าเป็นเพจปลอมอย่างแน่นอน และขอให้กดรายงานบัญชีหรือเพจเฟซบุ๊ก (report) ดังกล่าว หรือสามารถแจ้งเบาะแสมายังกรมการขนส่งทางบกได้โดยตรง

หรือโทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

 

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ