รู้หรือไม่ ? ในทุก ๆ 1 วันจะมีมอเตอร์ไซค์ เพิ่มขึ้นบนท้องถนนกี่คัน !

13 กรกฎาคม 2562, เข้าชมแล้ว: 3,993 views

รู้หรือไม่ ? ในทุก ๆ 1 วันจะมีมอเตอร์ไซค์ เพิ่มขึ้นบนท้องถนนกี่คัน !

วันนี้จะขอพาทุกท่านมาทราบข้อมูลทางสถิติกันนะครับ สถิติเกี่ยวกับ รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) ข้อมูลสถิตินี้ได้รับการเปิดเผยจาก กรมการขนส่งทางบก กลุ่มสถิติการขนส่ง วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสถิติรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ในปีพศ 2562  โดยเราจะแยกเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับปีพศ 2561  ว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด ซึ่งแน่นอนครับส่วนหนึ่งของรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ ในอนาคตก็จะกลายเป็นรถในตลาด มอเตอร์ไซค์มือสอง อย่างแน่นอน ยิ่งถ้าอัตราการจดทะเบียนใหม่มากขึ้นเพียงใด ในอนาคตก็มีโอกาสมีปริมาณ รถมอเตอร์ไซค์ ในตลาดรถมือสองมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

สถิติรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ 6 เดือนเเรกในปีพศ 2562 / 2561 /2560

 

พศ 2562

พศ 2561

พศ 2560

มกราคม

161,885

167,039

161,413

กุมภาพันธ์

157,394

156,814

165,663

มีนาคม

180,784

176,764

182,094

เมษายน

132,448

132,286

136,507

พฤษภาคม

175,586

182,440

207,343

มิถุนายน

163,664

193,143

195,108

รวม

971,761

1,008,486

1,048,128

เฉลี่ย/วัน

5,325

5,526

5,743

จากข้อมูลด้านบนเห็นว่า 6 เดือนแรกของปีพศ 2562  มีอัตราการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ ที่ลดลงกว่าปีพศ 2561  และอัตราการจดทะเบียน 6 เดือนแรกของปีพศ 2561 ก็มีอัตราที่ลดลงแต่เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีพศ 2560   จากข้อมูลเราก็จะพบว่าในปีพศ 2562 ใน 6 เดือนแรก  ตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนมิถุนายน ใน 1 วัน จะมีคนมาจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่จำนวน  5,325 คัน หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ในทุกๆ 1 วัน จะมีมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นบนท้องถนนจำนวน 5,325 คัน

ให้ความรู้ อื่น ๆ