เชิญชวน “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ก่อนเดินทาง ระหว่างวันที่ 10 - 31 ธันวาคม 2563

16 ธันวาคม 2563, เข้าชมแล้ว: 1,907 views

กรมการขนส่งทางบก มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ขยายเวลาให้บริการ พร้อมมอบความปลอดภัยในการเดินทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ เชิญชวน “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ก่อนเดินทาง

กรมการขนส่งทางบกมีความตั้งใจมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี 2564 ด้วยการอำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย


ของขวัญชิ้นที่ 1 โครงการขยายเวลาเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จนถึงเวลา 18.00 น. ทุกวันทำการ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบริการทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีของรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการหาที่จอดรถและไม่ต้องลงจากรถ เพียงขับรถเข้าช่องเลื่อนล้อแล้วชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop service) ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน
 

ของขวัญชิ้นที่ 2 การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ของรถทุกประเภทการขนส่งโดยให้สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 จากเดิมสามารถดำเนินการได้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่เท่านั้น

ของขวัญชิ้นที่ 3 โครงการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่” ระหว่างวันที่ 10 - 31 ธันวาคม 2563 โดยดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนและเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง เป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นจำนวน 20 รายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง อาทิ ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ มิตซูบิชิ นิสสัน ฮุนได เชฟโรเลต เอ.พี.ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ยามาฮ่า เป็นต้น) บริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพรถเอกชน ศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV หรือสังเกตหน่วยงานที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

โครงการของขวัญปีใหม่ในปี 2564 ของกรมการขนส่งทางบก คือ ความตั้งใจส่งมอบความห่วงใยให้กับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มนิรภัยทุกครั้งตลอดการเดินทาง ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและเพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

 

ประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ